Thông Cáo #2

Ngày 5 Tháng Chín, năm 2017
 
Kính thưa Quý vị Hiệu trưởng và Giáo viên trường Việt ngữ,
 
Trường Việt ngữ tại hải ngoại bấy lâu nay đã đảm nhiệm là công tác giảng dạy tiếng Việt cho giới trẻ sinh sống xa quê Mẹ. Công việc ấy đã là khó, nhưng còn khó khăn hơn là việc truyền đạt những giá trị văn hóa của người Việt cho các em trong môi trường hải ngoại.
 
Chúng tôi, ban Tổ chức Giải Học sinh, Sinh viên Gương Mẫu (GGM) lưu tâm đến công cuộc đào tạo giới trẻ nên muốn vinh danh các em dựa trên một số yếu tố, không chỉ những thành tích trong học đường Mỹ, mà cả những đức tính tốt và chí dấn thân đóng góp cho cộng đồng người Việt và xã hội nói chung.
 
Để phát huy những nét cao thượng đó, trong tám năm qua, Tổ chức Giải Học sinh, Sinh viên Gương Mẫu đã phát những giải thưởng cho các em hầu tưởng thưởng cho chính các em và cũng tuyên dương góp niềm vui chung cho cả cộng đồng tự hào lây.
 
Chúng tôi kêu gọi quý vị hiệu trưởng và giáo viên các trường Việt ngữ hãy hưởng ứng đông đảo bằng cách khuyến khích và giúp đỡ các em nộp đơn.
 
Giải Học sinh Gương Mẫu có sáu cấp căn cứ trên học trình; mỗi cấp có ba giải (giá trị cao nhất cho mỗi cấp là $500).
 
Cấp I: lớp 1, 2, 3
Cấp II: lớp 4, 5, 6
Cấp III: lớp 7, 8, 9
Cấp IV: lớp 10, 11, 12
Cấp V: đại học (≤26 tuổi)
Cấp VI: cao học (≤35 tuổi)
 
Ngoài ra có tám giải đặc biệt dựa trên một số yếu tố sinh hoạt xuất sắc:
1/ Bên Em Đang Có Ta
2/ Học Tiếng Việt ở Nhà
3/ Honoring Character
4/ Thắp Sáng Việt Nam
5/ Tinh thần Nguyễn Ngọc Phú 
6/ Hùng biện
7/ Danh nhân Việt Nam
8/ Em Yêu Nước Việt
 
 
Thể thức chi tiết được ghi rõ trong đơn tham dự.
 
Hạn nộp đơn là 21 Tháng Mười, 2017 để kíp việc tuyển chung kết và phỏng vấn vào 17 Tháng Chạp, 2017.
 
Chúng tôi thiết tha mong đợi sự tiếp tay của quý vị để Giải Học sinh, Sinh viên Việt Nam Gương Mẫu xứng đáng là nơi hội tụ lớp trẻ ưu tú của tập thể người Việt tại Mỹ và là niềm tự hào chung của chúng ta.
Kính,
TM Giải Học Sinh, Sinh viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ 5
TB Tổ chức

Posted on October 14, 2017 .