CÁC GIẢI THƯỞNG

Tổng cộng dự định tối thiểu 15 phần thưởng:

  • (5) hạng nhất
  • (5) hạng nhì
  • (5) hạng ba

Ban Tổ Chức cũng có thể sẽ có thêm những Giải Thưởng Đặc Biệt nhiều ý nghĩa.

 

AWARDS

The total planned minimum numbers of awards are 15 including:

  • (5) first-place prizes
  • (5) second-place prizes
  • (5) third-place prizes 

The organizing committee may also have additional meaningful special awards.


GIẢI ĐẶC BIỆT

Bài viết ngắn hoặc chứng minh cụ thể, để tham dự Giải Đặc Biệt đã chọn ở mục #1.

Bên Em Đang Có Ta (Trầm Tử Thiêng Foundation)
Dành cho các học sinh, sinh viên gia cảnh khó khăn, lợi tức thấp, học lực khá, sinh hoạt công tác xã hội bất cứ môi trường nào và ở bất cứ quốc gia nào, vươn lên trước mọi khó khăn.

Honoring Character (Nguyễn Đức Thành, Ph.D.)
Dành cho các học sinh, sinh viên xuất sắc, sinh hoạt trong môi trường nhiều thử thách kể cả tài chánh, và thể hiện ý muốn về nguồn qua việc phục vụ cộng đồng của cha mẹ.

Học Tiếng Việt ở Nhà (Phạm Kim Long, Ph.D.)
Dành cho những học sinh, sinh viên sống xa cộng đồng người Việt hoặc thiếu điều kiện đến trường Việt ngữ, nhưng vẫn tiếp tục học hỏi và phát huy ngôn ngữ cùng văn hóa Việt Nam.

Thắp Sáng Việt Nam (Cao Minh Hưng, DDS)
Dành cho các học sinh trung học 10 -12 và sinh viên có thành tích sinh hoạt trong cộng đồng và khả năng hát. Cho vòng tham dự, các em cần viết trả lời 3 câu hỏi: 1) thành tích sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại 2) Số lượng bài nhạc thuộc và biết hát 3) danh sách bài hát và tên nhạc sĩ ghi trong câu #2. Các thí sinh vào vòng phỏng vấn sẽ được Ban Giám Khảo mời hát 1 bài trong danh sách đã liệt kê trong câu #3 nêu trên.

Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú (Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California)
Dành cho các thí sinh trung học 10 -12 và 3 năm đầu đại học có tinh thần phục vụ và dấn thân, hiện đang sinh hoạt trong hội học sinh, sinh viên trong trường.

 

SPECIAL AWARDS

To participate in the following Special Awards, a short essay or relevant proof must be submitted (see Application for more info).

Bên Em Đang Có Ta (Trầm Tử Thiêng Foundation)
For college and grade school students with financial hardships, good academic achievements, and community service involvement (service may be conducted outside the U.S. in other countries like Cambodia), and having the ability to rise above any obstacles.

Honoring Character (Nguyễn Đức Thành, Ph.D.)
For distinguished college and grade school students who have been involved in challenging circumstances (including financial hardship), and display the desire to return to their roots by serving their parents’ community.

Học Tiếng Việt ở Nhà (Phạm Kim Long, Ph.D.)
For students who live far from the Vietnamese community but continue to learn and apply knowledge of the Vietnamese language and culture.

Thắp Sáng Việt Nam (Cao Minh Hưng, DDS)
For college and high school students from 10th to 12th grade, who have actively participated in the Vietnamese American Community (VAC) and possess a talent in singing. For qualifying round, applicants need to provide in writing: 1) a list of VAC service achievements, 2) a specific number of Vietnamese songs memorized that the applicant can perform, and 3) the list of all the songs indicated in answer #2. All candidates that qualify for final round will be asked to sing, at random, one of the songs listed in answer #3.